Zakres usług, ceny

Ceny są negocjowane indywidualnie z każdym klientem.

1. Okresowa kontrola (co najmniej raz w roku) stanu technicznej sprawności przewodów i podłączeń kominowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 62 wraz z późniejszymi zmianami.

2. Czyszczenie przewodów kominowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków Dz. U. Nr 92/92 poz. 460 § 24, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. Nr 74, poz. 836 z 1999 r., Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów zielonych Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 11 lipca 2003 r., a mianowicie:

3. Usługi dodatkowe:

Cenę kształtują następujące czynniki:

Na górę strony
Poprawny XHTML. Sprawdź!Poprawny CSS. Sprawdź! Liczba odwiedzin: Licznik Wykonanie: Bilans